Skillnaden på halalslakt & vanlig slakt CC0

Skillnaden på halalslakt & vanlig slakt

Det är knappt någon märkbar skillnad mellan halalslakt och vanlig slakt i Sverige då båda metoderna använder bedövning innan avblodning.

Det unika med Halal

Det som gör Halal unikt från vanlig slakt är att slaktaren hela tiden måste ha ögonkontakt med djuret. De båda måste även vara vända i Quibla (mot Mecka) och precis innan slakt ska orden "Bismillah, Allahu Akbar" (i Guds namn, Gud är större) uttalas. [1] 

Bedövning

All slakt i Sverige ska enligt lag utföras med bedövning, inklusive religiös slakt. Slakt som sker utomlands följer inte svensk lag och kan därför vara annorlunda. En av orsakerna till att inte använda bedövning är av ekonomiska skäl. [2] 

Publicerat av

Anonym

Författaren till artikeln har valt att vara anonym. Kanske är det Batman?

Kommentarer